akt żalu

Uczę się, czytając:

Ach, żałuje za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Uczę się, słuchając:

Komentarze