Egzamin komunijny, modlitwy i pieśni religijne

pieśni komunijne

1. Wy jesteście na ziemi światłem Mym, (2x)
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was (2x)
I chwalili Ojca, który w niebie jest. (2x)

2. My jesteśmy na ziemi światłem Twym,
Aby ludzie…

3. Matko, pomóż na ziemi światłem być,
Aby ludzie…

1. Wszystko Tobie oddać pragnę
i dla Ciebie tylko żyć!
Chcę Cię Jezu kochać wiernie
dzieckiem Twoim zawsze być!

Ref.:
Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,
serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź! /x2

2. Wszystko Tobie oddać pragnę
od najmłodszych moich lat.
Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł
pokusami swymi świat.

Ref.: Serce moje weź

3. Wszystko Tobie oddać pragnę,
w duszy czuję święty żar.
To Ty dajesz dziecku swemu
Twojej łaski Boży dar.

Wszystko Tobie dziś oddaję,
Wszystko twoim musi być;
Chcę Cię, Jezu, kochać zawsze,
W obecności Twojej żyć.

Ref.:

Wszystko daję dziś,
Wszystko daję dziś,
Jezusowi memu Zbawcy,
Wszystko daję dziś.

Wszystko Tobie dziś oddaję,
Do nóg twoich skłaniam się;
Radość świata zapomniana,
Uchwyć, Jezu, uchwyć mię!

Wszystko Tobie dziś oddaję,
Zlej Świętego Ducha chrzest,
Uczyń mię zupełnie Twoim,
Daj mi poznać, żeś mój jest!

Wszystko Tobie dziś oddaję,
Teraz czuję święty żar,
Doskonałą radość w Tobie,
Niewymownej łaski dar.

Spotkał mnie dziś Pan
i radość ogromną w sercu mam.
Z tej radości chcę
śpiewać i klaskać w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy Go
za to, trzyma nas ręką swą.

1. Jest jedno Imię drogie mi,
Najdroższe w świecie tym.
Muzyką słodką to Imię brzmi
Wpisane w sercu mym.

Ref.:

Sercem kocham Jezusa,
Sercem kocham Jezusa,
Zawsze będę Go kochał,
On pierwszy ukochał mnie.

2. Miłością dzieje głosi mi,
Miłością aż po Krzyż.
Osładza wszystkie moje dni,
Do nieba wiedzie wzwyż.

3. To Jezus mój Zbawiciel, Pan,
To o Nim śpiewać chcę.
On nam zbawienie wszystkim dał,
Miłuje także cię.

1. Po górach, dolinach rozlega się dzwon,
Anielskie witanie ludziom głosi on:

Ref.: Ave, Ave, Ave Maryja,
Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja.

2. Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las,
Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.

3. Modlitwę serdeczną szepczą usta jej:
„Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej”.

4. „Pokornej mej prośbie odpowiedź swą daj:
Kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj”.

5. Klęczącej Bernadce rzekła Pani ta:
„Poczęciem Niepokalanym jestem Ja”.

6. O gwiazdo najświętsza wiedź nas w niebios kraj.
I wieczną szczęśliwość, o Boże, nam daj.

1. Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu,
Panie Jezu nie oddamy Cię nikomu.
Dniem i nocą Panie Jezu będziesz z nami,
bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy.

2. Razem z Tobą będzie u nas Twoja Mama,
żeby nasza nigdy już nie była sama.
Święty Józef tatusiowi dopomoże,
i grzeczniejsze będą dzieci z Tobą, Boże.

1. Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi,
Pobiegnę Go przywitać,
z radości serce drży.

O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
bym godnie przyjął Cię.

2. Nie jestem godzien Panie,
byś w sercu moim był,
Tyś Królem wszego świata,
a jam jest marny pył.

O szczęście…

3. Gdy wspomnę na me grzechy,
to z żalu płyną łzy,
Bom zranił Serce Twoje,
o Jezu, odpuść mi.
O Szczęście…

4. Pragnąłbym Cię tak kochać,
jak Ty kochałeś mnie,
Przyjm serce me oziębłe,
a daj mi Serce Twe.
O szczęście…

Oto jest dzień, (x2)
Który dał nam Pan. (x2)
Weselmy się (x2)
I radujmy się w nim. (x2)

Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się w nim.
Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan!