Idzie mój Pan

Idzie mój Pan, idzie mój Pan.(2x)

On teraz biegnie, by spotkać mnie.
Mija góry, łąki, lasy,
By Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić,
By nasycić życia głód.

Komentarze