Imię Pana chwalmy wciąż

Imię Pana chwalmy wciąż /3x
Najwyższy On /2x
Bo imię Pana mocną twierdzą,
Z radością biegniemy tam, by chwalić Go. /2x

Komentarze