Jesteś radością mojego życia

Jesteś radością mojego życia,
O, o, o Panie mój? (bis)
Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
na zawsze jesteś Panem mym. (bis)

Jesteś Panem …
Jesteś Królem …
Jesteś Zbawieniem …
Jesteś Obrońcą …
Jesteś Władcą …
Jesteś Miłością …
Jesteś Nadzieją …
Jesteś Pokojem …

Komentarze