Kiedyś o Jezu

1. Kiedyś o Jezu, chodził po święcie,
Brałeś dziateczki w objęcia Swe,
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię:
Do serca Twego przytul i mnie.

2. Byłeś Dzieciątkiem, Ty wielki Boże,
W żłóbku płakałeś nad światem złym,
Nie płacz Dzieciątko, ja Ci w pokorze,
Serce me daję, Ty mieszkaj w nim!

3. Ktoby u siebie dziecię przyjmował,
Rzekłeś, że wtenczas przyjmie Cię,
Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował!
Za to Cię kochać na wieki chcę!

4. Rzekłeś: „Nie może ze mną być w niebie,
Kto nie chce dziecku podobnym być”,
Ja, dziecię Twoje, chcę przyjść do Ciebie,
Daj mi niewinnie do śmierci żyć.

5. Kiedy w ostatniej będę potrzebie,
Gdy się rozstanę ze światem tym,
Zlituj się, Jezu? Weź mnie do Siebie,
Niech wiecznie spocznę przy Sercu Twym.

Komentarze