siedem sakramentów świętych

Uczę się, czytając:

1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

Uczę się, słuchając:

Komentarze