Egzamin komunijny, modlitwy i pieśni religijne

Pan

1. Wszystko Tobie oddać pragnę
i dla Ciebie tylko żyć!
Chcę Cię Jezu kochać wiernie
dzieckiem Twoim zawsze być!

Ref.:
Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,
serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź! /x2

2. Wszystko Tobie oddać pragnę
od najmłodszych moich lat.
Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł
pokusami swymi świat.

Ref.: Serce moje weź

3. Wszystko Tobie oddać pragnę,
w duszy czuję święty żar.
To Ty dajesz dziecku swemu
Twojej łaski Boży dar.

Wszystko Tobie dziś oddaję,
Wszystko twoim musi być;
Chcę Cię, Jezu, kochać zawsze,
W obecności Twojej żyć.

Ref.:

Wszystko daję dziś,
Wszystko daję dziś,
Jezusowi memu Zbawcy,
Wszystko daję dziś.

Wszystko Tobie dziś oddaję,
Do nóg twoich skłaniam się;
Radość świata zapomniana,
Uchwyć, Jezu, uchwyć mię!

Wszystko Tobie dziś oddaję,
Zlej Świętego Ducha chrzest,
Uczyń mię zupełnie Twoim,
Daj mi poznać, żeś mój jest!

Wszystko Tobie dziś oddaję,
Teraz czuję święty żar,
Doskonałą radość w Tobie,
Niewymownej łaski dar.

Spotkał mnie dziś Pan
i radość ogromną w sercu mam.
Z tej radości chcę
śpiewać i klaskać w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy Go
za to, trzyma nas ręką swą.

Oto jest dzień, (x2)
Który dał nam Pan. (x2)
Weselmy się (x2)
I radujmy się w nim. (x2)

Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się w nim.
Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan!

1. Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja!
niech obroną będzie nam, alleluja!

2. Jego Słowo zawsze trwa, alleluja!
wieczną prawdę w sobie ma, alleluja!

3. Chcemy zgłębić Słowa treść, alleluja!
braciom je radośnie nieść, alleluja?

4. Chcemy Nim na co dzień żyć, alleluja!
i w przyjaźni z Bogiem być, alleluja!

5. Źródło życia, Panie nasz, alleluja?
Ty nam wieczne życie dasz, alleluja?

6. Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja!
w Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja!

Ref:

Nie umiem dziękować Ci Panie
bo małe są moje słowa.
Zechciej przyjęć moje milczenie
i naucz mnie życiem dziękować.

1. Naucz milczeć w zachwycie gdy dajesz,
naucz kochać goręcej, gdy bierzesz.
Naucz ufać Miłości Twej Panie,
Choćby wszyscy przestali Ci wierzyć.

Ref:

2.Naucz patrzeć w Twe ocy mój Boże,
naucz krzyż Twój całować i nosić.
Naucz słuchać Cię sercem pokornym
i otwierać swe serce na oścież.

Idzie mój Pan, idzie mój Pan.(2x)

On teraz biegnie, by spotkać mnie.
Mija góry, łąki, lasy,
By Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić,
By nasycić życia głód.