home

Forma egzaminu komunijnego?

Egzamin komunijny to jeden z pierwszych egzaminów, jakie zdają polscy uczniowie. Przełożony parafii, ksiądz proboszcz, jest egzaminatorem dzieci komunijnych. Egzamin ma formę ustną i odbywa się w obecności rodzica (rodziców).

Pierwsza Komunia Święta
Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta to uroczystość katolicka związana z mszą świętą, podczas której wierni, przeważnie 9-letnie (2. klasa szkoły podstawowej) dzieci, po raz pierwszy przyjmują sakrament Eucharystii pod postacią Hostii. Dzieci ubierają się w specjalne stroje (dziewczynki w białe sukienki, chłopcy w garnitury lub w alby komunijne). Dzieci do tego dnia przygotowują się cały rok.

Pierwsza Komunia Święta

Komunia odbywa się podczas majowych mszy niedzielnych zależnie od ustaleń parafii, w której mieszka dziecko komunijne.

Komunia - karteczka z ocenami
Komunia – karteczka z ocenami – przykład

Egzamin komunijny odbywa się zazwyczaj w terminie wyznaczonym przez księży proboszczów. Do egzaminu uczniowie są przygotowywani cały rok. Od katechetów przygotowujących ich do Pierwszej Komunii Świętej otrzymują karteczki z wypisanymi modlitwami. Należy je przez cały okres przygotowań zdawać.