akt wiary

Uczę się, czytając:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

Uczę się, słuchając:

Komentarze