Dzięki, o Panie!

Ref.: Dzięki, o Panie! Składamy dzięki,
O Wszechmogący nasz Królu w niebie!

1. Za to, że dałeś nam wiarę…
2. Za to, że dałeś nam miłość…
3. Za to, że dałeś nam siebie…
4. Ty nam przebaczasz grzechy…
5. Ty nam przywracasz życie…
6. Za to, że jesteś z nami…
7. Tobie śpiewamy z radością…
S. Za to, że Zmartwychwstałeś…
9. Za to, żeś Ducha nam zesłał…

Komentarze