Po górach, dolinach

1. Po górach, dolinach rozlega się dzwon,
Anielskie witanie ludziom głosi on:

Ref.: Ave, Ave, Ave Maryja,
Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja.

2. Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las,
Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.

3. Modlitwę serdeczną szepczą usta jej:
„Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej”.

4. „Pokornej mej prośbie odpowiedź swą daj:
Kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj”.

5. Klęczącej Bernadce rzekła Pani ta:
„Poczęciem Niepokalanym jestem Ja”.

6. O gwiazdo najświętsza wiedź nas w niebios kraj.
I wieczną szczęśliwość, o Boże, nam daj.

Komentarze