Spotkał mnie dziś Pan

Spotkał mnie dziś Pan
i radość ogromną w sercu mam.
Z tej radości chcę
śpiewać i klaskać w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy Go
za to, trzyma nas ręką swą.

Komentarze