Wy jesteście na ziemi

1. Wy jesteście na ziemi światłem Mym, (2x)
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was (2x)
I chwalili Ojca, który w niebie jest. (2x)

2. My jesteśmy na ziemi światłem Twym,
Aby ludzie…

3. Matko, pomóż na ziemi światłem być,
Aby ludzie…

Komentarze